Homepage

Mijn nieuwe website ziet het daglicht!

Vooraf

Het interesseert mij hoe een website gebouwd wordt. Hoe de code, die uit verschillende elementen en eigenschappen bestaat, in tekstbestanden geschreven wordt. Hoe uiteindelijk die verzameling bestanden een beeld genereren die dan op het beeldscherm weergegeven wordt.

Lees meer...

Vandaar dat ik de opleiding webdesign volg.
Ik heb reeds een opleiding Windows server beëindigd en ik loop met het idee rond om in de toekomst een een eigen webserver op te starten en bijgevolg met webhosting te beginnen.

Doel van deze website

Dit is mijn eindproef in de opleiding webdesign (1ste deel) die ik volg.

Opdracht

De opdracht bestaat erin om een website te bouwen die voldoet aan de minimumvereisten en waarin volgende leerinhouden aan bod komen:

Lees meer...
  • een nieuwe website maken met een onderwerp naar keuze
  • een website bouwen die uit minimaal vijf webpagina's bestaat
  • een overzichtelijke, aantrekkelijke webpagina met een duidelijke navigatiestructuur ontwerpen
  • een correcte XHTML-code opstellen
  • tabellen en of formulieren correct gebruiken
  • CSS gebruiken
  • gebruik maken van figuren, kleuren, video en of animaties
  • een correcte linkstructuur gebruiken
  • een website die voldoet een de webstandaarden

Inhoud

Ik zal het in mijn website hoofdzakelijk hebben over mijn eigen persoon. De plaats waar ik ben opgegroeid. Over mijn schooltijd en carrière. Mijn familie en met wat ik zo al allemaal bezig geweest ben in mijn vrije tijd gedurende die vele jaren. Tenslotte kunt u mij contacteren via het formulier op de contact pagina.

Afronding

Ik wens u een aangename tijd op mijn website.

achtergrond_navigatie (1K)